Word schenker

Uw gift, schenking of nalatenschap maakt een belangrijk verschil om de missie van het MAS te helpen verwezenlijken. Uw gift, schenking of legaat levert een bijdrage aan conservatie, restauratie, wetenschappelijk onderzoek, aankopen, presentatie of tentoonstellingen, waarvoor het museumbudget niet toereikend is.

Als u iets geeft aan het MAS, blijft u iets betekenen. Met uw schenking maakt u deel uit van ons verhaal.

Er zijn allerlei mogelijkheden om te geven. Dat hangt uiteraard af van uw persoonlijke situatie.

 

Hoe schenkt u?

Via een gift

De steun van talrijke genereuze particulieren speelt een fundamentele rol in onze museale werking. Draagt ook u het MAS een warm hart toe? Dan kunt u ons steunen door middel van een financiële gift. U kunt onmiddellijk een gift storten via een eenvoudige bankoverschrijving. De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking, surf naar www.kbs-frb.be en duid als project ‘Financieel beheer Promotie Stad Antwerpen, namens de Musea Stad Antwerpen’ aan, dan kan u online uw gift onmiddellijk overmaken en is deze gift bovendien fiscaal aftrekbaar vanaf 40,- euro (Art. 104 WIB).

Lees meer over giften aan een erfgoeddoel op www.erfgoeddoel.be. Giften aan een erkend goed doel worden afgetrokken van uw inkomsten waarover u belasting moet betalen. U krijgt het jaar nadien een fiscaal attest. Van uw gift krijgt u bijna de helft terug van de fiscus.

 

Via een object

Overweegt u een schenking van een object aan het MAS? Bent u in het bezit van een stuk dat waardevol kan zijn voor de MAS-collectie? Wilt u dit aan het MAS aanbieden? Dan kunt u contact opnemen met collectie.MAS@stad.antwerpen.be. Bezorg best meteen een foto en een korte omschrijving van het voorwerp. Dan komen we graag kijken.

Het collectie-overleg in het museumteam van het MAS bekijkt dan graag of het object voldoet aan de criteria. Wettelijke en ethische internationale richtlijnen van onder meer ICOM, UNESCO en CITES bepalen mee wat wel en niet kan worden opgenomen.

 

Via een nalatenschap

Een legaat (een bepaald bedrag, een roerend of onroerend goed uit uw nalatenschap) nalaten aan het MAS kost u niets vandaag, maar zal extreem waardevol zijn voor het MAS in de toekomst. U laat bovendien een herinnering aan uzelf na. U kunt het MAS opnemen in uw testament, naast uw wettelijke erfgenamen.

Interessant is ook de techniek van het duo-legaat: u laat een som of een bepaald goed na aan uw wettelijke erfgenaam en een andere som of goed aan een (erf)goed doel. Het erfgoeddoel betaalt dan zowel de eigen successierechten als deze van uw wettelijke erfgenaam. Zo houdt uw wettelijke erfgenaam er netto meer aan over. Lees meer op www.testament.be.

Als u beslist om via uw testament een legaat na te laten aan het MAS, raden wij u aan om dit eerst te bespreken met uw notaris (lees meer www.notaris.be). Daarnaast staat het u vrij om ook ons in vertrouwen te betrekken bij uw toekomstige plannen. Deze informatie behandelen wij uiteraard uiterst vertrouwelijk en verbindt u op geen enkele manier met ons. Wel bedanken wij u persoonlijk alvast oprecht, mocht u ons uw intentie willen meedelen.

U kunt contact opnemen met marieke.vanbommel@stad.antwerpen.be (Directeur MAS).

 

Hoe wordt u schenker?

Neem contact op met collectie.MAS@stad.antwerpen.be of marieke.vanbommel@stad.antwerpen.be (Directeur MAS).

Elke gift, elke schenking, elk legaat is belangrijk voor ons – ongeacht de grootte. Wij zijn elke schenker diep dankbaar.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief