Word schenker

Jouw gift, schenking of nalatenschap maakt een belangrijk verschil om de missie van het MAS te helpen verwezenlijken. Jouw gift, schenking of legaat levert een bijdrage aan conservatie, restauratie, wetenschappelijk onderzoek, aankopen, presentatie of tentoonstellingen, waarvoor het museumbudget niet toereikend is.

Als je iets geeft aan het MAS, blijf je iets betekenen. Met jouw schenking maak je deel uit van ons verhaal.

Er zijn diverse mogelijkheden om te geven. Dat hangt uiteraard af van jouw persoonlijke situatie.

Hoe schenk je?

Via een gift

De steun van talrijke genereuze particulieren speelt een fundamentele rol in onze museale werking. Draag ook jij het MAS een warm hart toe? Dan kan je ons steunen door middel van een financiële gift. Je kan onmiddellijk een gift storten via een eenvoudige bankoverschrijving. De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking. Surf naar www.kbs-frb.be en duid als project ‘Financieel beheer Promotie Stad Antwerpen, namens de Musea Stad Antwerpen’ aan, dan kan je online jouw gift onmiddellijk overmaken en is deze gift bovendien fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 (Art. 104 WIB).

Lees meer over giften aan een erfgoeddoel op www.erfgoeddoel.be. Giften aan een erkend goed doel worden afgetrokken van je inkomsten waarover je belasting moet betalen. Je krijgt het jaar nadien een fiscaal attest. Van je gift krijg je bijna de helft terug van de fiscus.

Via een object

Overweeg je een schenking van een object aan het MAS? Ben je in het bezit van een stuk dat waardevol kan zijn voor de MAS collectie? Wil je dit aan het MAS aanbieden? Dan kan je contact opnemen met collectie.MAS@stad.antwerpen.be. Bezorg best meteen een foto en een korte omschrijving van het voorwerp. Dan komen we graag kijken.

Het collectie-overleg in het museumteam van het MAS bekijkt dan graag of het object voldoet aan de criteria. Wettelijke en ethische internationale richtlijnen van onder meer ICOM, UNESCO en CITES bepalen mee wat wel en niet kan worden opgenomen.

Via een nalatenschap

Een legaat (een bepaald bedrag, een roerend of onroerend goed uit je nalatenschap) nalaten aan het MAS kost je niets vandaag, maar zal extreem waardevol zijn voor het MAS in de toekomst. Je laat bovendien een herinnering aan jezelf na. Je kan het MAS opnemen in je testament, naast je wettelijke erfgenamen.

Interessant is ook de techniek van het duo-legaat: je laat een som of een bepaald goed na aan je wettelijke erfgenaam en een andere som of goed aan een (erf)goed doel. Het erfgoeddoel betaalt dan zowel de eigen successierechten als die van je wettelijke erfgenaam. Zo houdt je wettelijke erfgenaam er netto meer aan over. Lees meer op www.testament.be.

Als je beslist om via je testament een legaat na te laten aan het MAS, raden wij je aan om dit eerst te bespreken met je notaris (lees meer www.notaris.be). Daarnaast staat het je vrij om ook ons in vertrouwen te betrekken bij je toekomstige plannen. Deze informatie behandelen wij uiteraard uiterst vertrouwelijk en verbindt je op geen enkele manier met ons. Wel bedanken wij je persoonlijk alvast oprecht, mocht je ons jouw intentie willen meedelen.

Je kan contact opnemen met marieke.vanbommel@stad.antwerpen.be (directeur MAS).

Hoe word je schenker?

Neem contact op met collectie.MAS@stad.antwerpen.be of marieke.vanbommel@stad.antwerpen.be (directeur MAS).

Elke gift, elke schenking, elk legaat is belangrijk voor ons – ongeacht de grootte. Wij zijn elke schenker diep dankbaar.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief